torsdag, august 27, 2009

Debatt i Drammen Pensjonistforening - best of (og verst)

Jeg har vært debattilskuer igjen. Det var jeg ikke aleine om, debatten i regi av Drammen Pensjonistforening dro godt og vel hundre mennesker. Pressa hadde ikke prioritert å ta turen, men det hadde partiene - samtlige inviterte sendte debattanter, og alle bortsett fra Høyre og Venstre hadde sendt noen av de øverste på lista.

Det var satt av tid til lange, grundige introduksjoner - lange nok til at det tok halve debatten. Resultatet blei en debatt så sivilisert at den knapt kan kalles debatt. Ingen avbrytelser, ikke noe munnhuggeri, ingen snakking i munnen på hverandre. Men der to eller tre partier er samla i stortingsvalgets navn var det så klart både mye klokt og mye dumt fra alle kanter.

Her er det beste og verste fra hvert parti. Det skal nevnes at det var nok å velge i og at om det var noen andre som skreiv denne lista ville de kanskje plukka fram helt andre ting.


Venstre, representert av Tom Hedalen

Verste: "Venstre mener at kvantitet og kvalitet på tilbudet i størst mulig grad må være opp til hver enkelt kommune." Snakker om prioriteringer!

Beste: Debattanten var ryddig og tydelig, men jeg kommer ikke på noe spesielt sitatverdig. Jeg har sendt ham en epost i håp om at han sjøl har en mening om saken.


SV, representert av andrekandidat Lena Reitan.

Verste: Snakka om SFO uten å nevne at det står for skolefritidsordninga. Etter uttrykkene i salen å dømme var det 20 bortkasta sekunder.

Beste: "Rett til heltid vil gi mange flere årsverk i eldreomsorgen." Det hadde ikke jeg tenkt på - at eldrepolitikken henger sammen med resten av politikken visste jeg jo, men noen ganger er det godt med konkrete påminnelser om hvordan.


AP, representert av andrekandidat Lise Christoffersen.

Verste: "Verdighetsgarantien skal fylles med innhold!" Hva er vitsen med å gå til valg på en verdighetsgaranti som enda ikke er fylt med innhold? Og er det virkelig sånn det er, eller var det bare klønete formulert?

Beste: På spørsmål fra salen om hvorfor AP hadde vært med på at "ekteskapsloven var blitt brutt" ved å innføre kjønnsnøytral ekteskapslov ga hun et grundig svar på hvorfor hun var stolt og glad over å ha vært med på å innføre den nye ekteskapsloven. Og jeg som et øyeblikk var redd hun hadde tenkt å gjøre det til en ikke-sak eller bare erklære seg uenig.


KRF, representert av førstekandidat Eva Høili.

Verste: "Verdighetsgarantien skal fylles med innhold!" Som om det ikke var ille nok at AP sa det blei det altså gjentatt.

Beste: "Vi kan ikke vedta livskvalitet i hverdagen, men vi kan legge til rette for det." Det lukter litt sentrallagd slagord, men jeg likte det så godt at det må med likevel.


SP, representert av tredjekandidat Ole Johnny Stavn.

Verste: "Så enkelt kan det være!" etter å ha snakket om frivillighet som løsninga på mangelen på bemanning i eldreomsorgen.

Beste: "Forebygging er bedre enn reparasjon", generelt om helse.


Høyre, representert av Sigrid Marie Thielemann.

Verste: "Høyre bryr seg om deg, ikke med deg."

Beste: "De eldre er gamle nok til det" (å bestemme sjøl). Jeg tror både beste og verste her kjedelig nok var sentralt formulerte slagord.


FrP, representert ved førstekandidat Ulf Erik Knudtsen.

Verste: Han nevnte et stort tall om totalt antall folk i kø for undersøkelser og behandling. Det tallet sier oss lite om det reelle problemet, all den tid det ikke er ventetid som er problemet, men lang ventetid, og jeg tenkte at om situasjonen hadde vært så ille i virkeligheten hadde han vel brukt tall på det, ikke på noe helt annet.

Beste: "Nå kan jo ikke dere som pensjonister streike..." Supert poeng. Antakeligvis sentralt formulert, men ikke mindre gyldig av den grunn.


Ellers var debatten prega av i overkant mye enighet. Pensjonene var for lave, det trengs flere hender i eldreomsorgen, tannhelsereform trengs, samhandlingsreformen er lur nok til at nesten alle forsøker å ta æren for å ha kommet på det først. Enighet kan være lovende for at ting faktisk blir gjennomført, men i mange av sakene var det mye snakk om hva og lite om hvordan. Gjennomføring er jo avhengig av at nok politikere er enig i hvordan også.

Jeg visste jo at pensjonistorganisasjonene er viktige interessepolitiske verksted. Men i går skjønte jeg det, og det er noe litt annet.

2 kommentarer:

  1. Du skriver levende og godt! Kan trenge bidrag fra deg i kampen for en rettighetsfesting av BPA :)
    mvh Hans Kristian Gentz, kommunikasjonskonsulent, ULOBA

    SvarSlett
  2. Jeg har skrivi noe om BPA generelt før, og jeg kan godt gjøre litt mer. Rettighetsfesting er viktig!

    SvarSlett