tirsdag, juni 10, 2008

Hjernestorm

Jeg hadde nylig muligheten til å observere noen som var gode venner brainstorme om noe de skulle arrangere. Du har sikkert sett det - ikke en formell brainstorming der en strengt adskiller kritikk og idémylding, men en samtale som flyter naturlig, der det ikke faller noen inn å være redd for kritikk, fordi alle veit at en kritikk av en idé ikke handler om å kritisere personen som kom med idéen, men bare er med på å bidra til det felles prosjekt. Og alt blir hørt og vurdert. Alle bekymringer, alle idéer.

Jeg har det ofte sånn med venner. Noen ganger har jeg det sånn i formelle grupper også, men det skal mer til - hvorfor er det så vanskelig å få til i formelle situasjoner? Hvor er tryggheten som gjør det mulig for alle å komme med sjøl de tankene de ikke er sikre på?

Jeg vil ikke bare vente på at det skjer noen ganger. Jeg vil skape det. Eller i hvert fall øke sjansene. Jeg er sikker på at her finnes det verktøy.

Har du en sigd å låne bort?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar