torsdag, juli 12, 2007

Skole

Siden det er relativt tvilsomt om dette innlegget noen gang får møte DTs trykksverte, kan jeg jo fortsette praksisen med å poste her også... dette var hva brorparten av min andre, ganske så korte arbeidsdag gikk med på:


BREDT SKOLETILBUD = SKOLE FOR ALLE

Det kan i Egil Ax' innlegg nylig se ut som om Unge Høyre tror at tilpassa opplæring er et krav de står aleine om. I virkeligheten er det lovfesta i opplæringsloven og har brei politisk støtte. Ut over det skrives det i innlegget, som skal være et svar på kritikk fra AUF, ingenting om hva slags skole Unge Høyre faktisk ønsker seg. I samme slengen har de kommet med en lite realistisk karakteristikk av skolepolitikken til SU, nemlig at vi, i egenskap av å være sosialister, «dyrker gjennomsnittet» og «glemmer både de sterke elevene, og de svake».

SV sitt slagord er som kjent «Ulike mennesker. Like muligheter.» Forskjellen mellom dette og å dyrke gjennomsnittet skulle være tydelig nok: For å gi ulike mennesker like muligheter til et godt og produktivt liv, kreves det tilpasning. Ikke til et rødt eller blått ideal, men til de forskjellige elevene, for at de skal kunne yte sitt beste.

SU vil ha et skolesystem der alle får brukt sine evner, og der innsats så vel som resultat blir verdsatt. Det forutsetter at tilbudet er variert. Vi synes det er problematisk at lærlinger står uten lærlingeplass, sjøl i Buskerud, at privatisteksamen først og fremst er blitt et tilbud til de som ikke klarer skolen eller skal forbedre karakterer, og at elever og lærere ikke får god nok informasjon om rettigheter og plikter. Vi trenger også gode strategier for å stoppe frafallet i videregående skole.

Men viktigere enn slagord og synsing, er praksis. SV har gått inn for PCer til vgselever, mer penger til realfagssatslinga, og å opprettholde og forbedre arbeidsinstituttene (AI) – et tilbud til de elevene som har falt fra.

Den offentlige skolen skal være god nok til å utkonkurrere en hvilken som helst privatskole. Og ikke bare for gjennomsnittet.
Sosialisme er visst noe folk har rare antakelser om. Og når kartet og terrenget ikke stemmer over ens, er for noen det logiske å hente en bulldozer. I dette tilfellet en verbal sådan... men det skriver jeg kanskje mer om en gang det ikke er midt på natta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar